środa, 14 marca 2018

Zajęcia biblioteczne w klasach pierwszych


            Zajęcia czytelnicze z klasą 1a – Czytamy Baśnie Andersena


poniedziałek, 12 marca 2018

                                    Dni Otwarte Szkoły

9-10 marca odbyły się Dni Otwarte Szkoły. Bibliotekę szkolną odwiedziły grupy przedszkolne oraz rodzice ze swoimi pociechami. Dzieci mogły zobaczyć księgozbiór biblioteczny, książeczki dla najmłodszych oraz obejrzeć bajkę o Reksiu, który został strażakiem. Rodzice zapoznali się z podręcznikami przeznaczonymi dla uczniów pierwszej klasy. Dowiedzieli się jak funkcjonuje biblioteka i jakie zajęcia są w niej prowadzone.Konkurs pięknego czytania

5 marca odbył się konkurs pięknego czytania dla klas drugich, natomiast 12 marca dla klas trzecich. Dzieci miały za zadanie przeczytać fragment tekstu.  Oceniane było tempo czytania, dykcja, interpretacja tekstu. Wszystkim dzieciom, które wzięły udział składamy gratulacje.

Wyniki konkursu dla uczniów z klas drugich:

1 miejsce – Adam Raczkowski - Orleski 2m
2 miejsce – Franciszek Bednarz 2a
3 miejsce – Karol Kosin 2m

Wyniki konkursu dla uczniów z klas trzecich:

1 miejsce – Natalia Kubacka i Julia Masłowska 3m
2 miejsce – Antonina Uridia   3e
3 miejsce – Lena Żymańczyk 3b

Wyróżnienie:

Ada Stachowska   3a
Zofia Głuszek       3d                                                                                       Bianka Jarońska 3mGRATULACJE!!!     :)" Bóg także był autorem: jego proza to 

mężczyzna, jego poezja to kobieta"


                                       Napoleon Bonaparte


8 marzec w bibliotece szkolnej.środa, 28 lutego 2018Ogłoszenie

Konkurs  plastyczny dla uczniów klas IV – VI pt. „ Okładka do książki, którą warto przeczytać”
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI
 „Okładka na książkę, którą warto przeczytać”

1. Cele konkursu:
·        rozwijanie zainteresowań literaturą
·        rozwijanie zdolności manualnych
·        rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród uczniów

·      2.  Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy  IV - VI

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie frontowej strony okładki ulubionej książki
·        Ważna jest pomysłowość, własna inwencja, staranność wykonania pracy, nie należy przerysowywać okładki z istniejących książek
·        Projekt powinien zawierać tytuł książki, imię i nazwisko autora książki oraz ilustrację  graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść
·        Format pracy – A3
·        Uczestnicy wykonają prace samodzielnie na lekcji plastyki  i w domu
·        Termin wykonania pracy – marzec
·         Prace zostają  przekazane nauczycielowi plastyki.
·        Z prac uczniów będzie utworzona wystawa w szkole i Bibliotece Publicznej nr 32

4. Ocena uczestników konkursu: Komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel bibliotekarz,   nauczyciel plastyki oraz nauczyciel języka polskiego dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
·        pomysłowość
·        staranność
·        ogólny wyraz artystyczny
Z każdego poziomu klas zostaną wybrane trzy najlepsze prace.

5. Nagrody dla laureatów: Laureaci konkursu I, II i III miejsce otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

                       Organizatorzy konkursu: p. Ewa Stawińska  - biblioteka szkolna

                                                                p. Monika Nowak - nauczyciel plastyki                     

 Zał. 1 Wyrażam zgodę na umieszczenie pracy konkursowej mojego dziecka……………………………………………………………………………. na wystawie w Bibliotece Miejskiej     nr 32 przy ul. 8 Maja 26 we Wrocławiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Podpis opiekuna  prawnego                                                                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………………………………… 

czwartek, 15 lutego 2018
Biblioteka szkolna ogłasza
Konkurs plastyczny dla klas I i II
„Moja ulubiona baśń Andersena”

Cel konkursu:
  • ·         Zachęcenie dzieci i rodziców do wspólnego czytania.
  • ·         Kształtowanie wrażliwości moralnej, estetycznej             i poznawczej przez kontakt z literaturą.
  • ·         Promowanie pozytywnych wzorców zachowań.
  • ·         Doskonalenie techniki czytania.


           Prace należy wykonać na A-4, w  dowolnej 

         technice do 15.04.2018r. 

         Przynosimy do Wychowawcy lub do 

         biblioteki. 

         Z tyłu pracy piszemy imię, nazwisko i klasę
  

Wypożycz baśnie Andersena!!!


                    Proszę przy oddaniu prac przynieść zgodę
  
Wyrażam zgodę na umieszczenie pracy konkursowej mojego dziecka……………………………………………………………………………. na wystawie w Bibliotece Miejskiej     nr 32 przy ul. 8 Maja 26 we Wrocławiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Podpis opiekuna  prawnego                                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………………

wtorek, 13 lutego 2018

14 LUTY
   

                                         1Kor 13,4-7