poniedziałek, 30 października 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                   Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRC)


Nasza szkoła realizuje projekt – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Jest to kontynuacja działań, podjętych w ubiegłym roku szkolnym.


                              


Uczniowie przynosili swoje propozycje czytelnicze na kartkach do biblioteki szkolnej. Po konsultacjach z bibliotekarzem Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 32 i Pedagogicznej oraz Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego trwa zakup  nowości wydawniczych w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Już wiele pozycji zostało wprowadzonych do księgozbioru bibliotecznego i można je wypożyczać. Całe przedsięwzięcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów        i nauczycieli.
W ramach tego programu jest ogłoszony konkurs dla klas na plakat promujący czytelnictwo, powstał regał NOWOŚCI  oraz  nowy układ półek z seriami czytelniczymi.

                      

      

                                                                        
                    Biblioteka szkolna

niedziela, 29 października 2017


Konkurs na plakat promujący czytelnictwo

konkurs dla każdej klasy !

Dla klas 4-6 konkurs w ramach Ligi Klas  

technika dowolna, rozmiar A2 lub A3

Prace należy przynosić do biblioteki szkolnej do 21.11.2017
Zapraszamy do udziału !!! 


Regulamin konkursu na plakat promujący czytelnictwo

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka ZS nr 9 we Wrocławiu.
2. Konkurs trwa od  5 października do 21 listopada 2017
3. Konkurs adresowany jest do klas.
4. Przedmiotem konkursu jest plakat promujący czytelnictwo.
5. Cele konkursu:
- zachęcanie młodzieży do czytania,
- promocja książki i biblioteki,
- rozwijanie umiejętności plastycznych,
- prezentowanie talentów.
6. Wymagania dotyczące prac konkursowych:
a) wymiary plakatu – format A2,
b) prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, muszą być opatrzone na odwrocie informacją zawierającą, która klasa wykonała pracę,
7. Prace należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 22 listopada 2017
8. Oceny prac dokona komisja konkursowa.
9. Kryteria oceny prac:
- związek pracy z tematem,
- wartość artystyczna,
- zachowanie funkcji i cech plakatu,
- koncepcja i kompozycja plakatu,
- estetyka pracy.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 24 listopada 2017r.
11. Zwycięskie klasy  konkursu otrzymają nagrody, każda klasa punkty w zależności od oceny pracy przez jury,
12. Postanowienia dodatkowe:
b) organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych organizatora.


sobota, 28 października 2017

BibliotekaBiblioteka    

Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze szkoły i zajmuje dwa pomieszczenia -          w wypożyczalnię i czytelnię.                                                                                        
Biblioteka w Zespole Szkół nr 9 gromadzi zbiory niezbędne dla uczniów oraz nauczycieli.
W zbiorach biblioteki znajdują się:
  • literatura piękna, w której przeważają lektury obowiązujące na lekcjach języka  polskiego,
  • piśmiennictwo naukowe i popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy,
  • obszerny księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą najniezbędniejsze dzieła o treści ogólnej czyli encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory, poradniki,
  • literatura fachowa dla nauczycieli,
  • materiały oraz ciekawe artykuły z prasy oraz czasopism,
Czytelnia wyposażona jest w 4 komputery z łączem internetowym oraz sprzęt audiowizualny gdzie uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły w godzinach urzędowania biblioteki mogą skorzystać z komputerów i zasobów Internetu, obejrzeć film, przeczytać fragmenty książki, odpocząć od zgiełku i hałasu. Biblioteka służy uczniom jako miejsce, w którym można przygotowywać się do zajęć, skorzystać ze zbiorów biblioteki, jak również z bogatego księgozbioru podręcznego. Uczniowie chętnie odrabiają tu zadania domowe. Pomagają im w tym dyżurujący nauczyciele przedmiotów i nauczyciele – bibliotekarze.
                                                       Bibliotekę prowadzi Pani mgr Ewa Stawińska