środa, 28 lutego 2018Ogłoszenie

Konkurs  plastyczny dla uczniów klas IV – VI pt. „ Okładka do książki, którą warto przeczytać”
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI
 „Okładka na książkę, którą warto przeczytać”

1. Cele konkursu:
·        rozwijanie zainteresowań literaturą
·        rozwijanie zdolności manualnych
·        rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród uczniów

·      2.  Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy  IV - VI

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie frontowej strony okładki ulubionej książki
·        Ważna jest pomysłowość, własna inwencja, staranność wykonania pracy, nie należy przerysowywać okładki z istniejących książek
·        Projekt powinien zawierać tytuł książki, imię i nazwisko autora książki oraz ilustrację  graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść
·        Format pracy – A3
·        Uczestnicy wykonają prace samodzielnie na lekcji plastyki  i w domu
·        Termin wykonania pracy – marzec
·         Prace zostają  przekazane nauczycielowi plastyki.
·        Z prac uczniów będzie utworzona wystawa w szkole i Bibliotece Publicznej nr 32

4. Ocena uczestników konkursu: Komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel bibliotekarz,   nauczyciel plastyki oraz nauczyciel języka polskiego dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
·        pomysłowość
·        staranność
·        ogólny wyraz artystyczny
Z każdego poziomu klas zostaną wybrane trzy najlepsze prace.

5. Nagrody dla laureatów: Laureaci konkursu I, II i III miejsce otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

                       Organizatorzy konkursu: p. Ewa Stawińska  - biblioteka szkolna

                                                                p. Magda Nowak   - nauczyciel plastyki                     

 Zał. 1 Wyrażam zgodę na umieszczenie pracy konkursowej mojego dziecka……………………………………………………………………………. na wystawie w Bibliotece Miejskiej     nr 32 przy ul. 8 Maja 26 we Wrocławiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Podpis opiekuna  prawnego                                                                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………………………………… 

czwartek, 15 lutego 2018
Biblioteka szkolna ogłasza
Konkurs plastyczny dla klas I i II
„Moja ulubiona baśń Andersena”

Cel konkursu:
  • ·         Zachęcenie dzieci i rodziców do wspólnego czytania.
  • ·         Kształtowanie wrażliwości moralnej, estetycznej             i poznawczej przez kontakt z literaturą.
  • ·         Promowanie pozytywnych wzorców zachowań.
  • ·         Doskonalenie techniki czytania.

           Prace należy wykonać na A-4, w  dowolnej 

         technice do 15.04.2018r. 

         Przynosimy do Wychowawcy lub do 

         biblioteki. 

         Z tyłu pracy piszemy imię, nazwisko i klasę
  

Wypożycz baśnie Andersena!!!


                    Proszę przy oddaniu prac przynieść zgodę
  
Wyrażam zgodę na umieszczenie pracy konkursowej mojego dziecka……………………………………………………………………………. na wystawie w Bibliotece Miejskiej  nr 32 przy ul. 8 Maja 26 we Wrocławiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Podpis opiekuna  prawnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ……………………………………………

wtorek, 13 lutego 2018

14 LUTY
   

                                         1Kor 13,4-7

wtorek, 6 lutego 2018

niedziela, 4 lutego 2018

               Co zrobić z dzieckiem, które nie chce czytać ?
                          Porady dla dużych i małych cz.1To co jest wszechobecne, to komórka, komputer i multimedialne gadżety, które wypierają książkę oraz inne zainteresowania.
Jak nie dopuścić do wtórnego analfabetyzmu, nikłego rozwoju i ograniczonego odkrywania świata przez nasze pociechy ?

- ograniczyć kontakt z urządzeniami elektronicznymi, psycholodzy podają, że dopuszczalne jest przebywanie przed tymi urządzeniami ok. 1 - 2 godziny dziennie w zależności od wieku. Trzeba mieć świadomość, co dzieci oglądają i w co grają.

Komórka przestała już dawno pełnić rolę telefonu, to przede wszystkim mały komputer    i choć wydaje się, że wszystko jest w porządku, bo dziecko jest w swoim pokoju, to nie wiesz tak naprawdę w jakim świecie w tej chwili przebywa i czy coś lub ktoś inny nie wychowuje Twojego Skarbu.

- dobrze założyć hasło na komputer, by Twoje dziecko nie siedziało przed komputerem godzinami, gdy rodzice są jeszcze w pracy, czy w ogóle poza domem (chodzi tu głównie o mniejsze dzieci – wytłumaczyć dlaczego jest hasło, że jest wiele niewłaściwych stron, które same, automatycznie się narzucają.

- ustalić dni korzystania z urządzeń, np. w sobotę,  niedzielę.  

- czytać dziecku książkę przez 20 minut, chodzić razem z nim do bibliotek, księgarni, kupować ciekawe książki. Oswajać z literaturą od najwcześniejszych lat.


Pozwolę przytoczyć sobie fragment tekstu  mamotoja.pl

„W przypadku dzieci poniżej 2 lat nawet włączony telewizor w tle jest złym pomysłem: nadmiar dźwięków i bodźców jest szkodliwy dla dziecka i może prowadzić do nadmiernego pobudzenia i problemów ze snem. (…)

Jako rodzice musimy pamiętać o tym, że kiedy nasze dzieci spędzają zbyt dużo czasu przed telewizorami, komputerami i tabletami oraz oglądają małowartościowe produkcje, są zagrożone m.in.:

·         otyłością
·         zaburzeniami snu
·         zaburzeniami zachowania
·         słabo rozwiniętymi umiejętnościami społecznymi
·         przemocą
·         zaburzeniami koncentracji
·         problemami z nauką

Dzieci mają też po prostu za mało czasu na tradycyjną zabawę (która ma niezwykle korzystny wpływ na ich rozwój), interakcje z rówieśnikami w rzeczywistym świecie, budowanie więzi z rodzicami i bliskimi”.
                                                                          cdn.