wtorek, 16 października 2018

Zajęcia czytelnicze w każdej chwili

"Kroniki Archeo" Agnieszki Stelmaszyk były w centrum zainteresowania wśród uczniów  przebywających w bibliotece
Można było odkryć talenty pod względem płynności czytania, dykcji, interpretacji tekstu. Każdy mógł ujawnić swoje zdolności.

                                                                                

środa, 10 października 2018

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu 7.11.2018 r.        

                                                Wyróżnienia


Oto niektóre przykłady jak można obłożyć podręczniki szkolne.   
Zainteresowania  można połączyć          z nauką.

piątek, 5 października 2018

X WROCŁAWSKI KONKURS „POŻERACZE KSIĄŻEK”
         
     
REGULAMIN 

 REGULAMIN  

I. ORGANIZATOR  I  PATRONAT
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37.
2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta”.

II. CELE KONKURSU
1.  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
2. Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
3.  Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

III. ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU
1.  Do konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-8 ze szkół podstawowych z Wrocławia      i województwa dolnośląskiego.
2.  Konkurs trwa od października 2018 do maja 2019 r.
5.  Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.
6.  Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów konkursu . 
8.  Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące zgody na udział w konkursie, na publikację danych i przetwarzanie wizerunku (załącznik 2). Oświadczenia w formie papierowej można dostarczyć w dniu finału na ręce organizatorów. Brak oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem ucznia do udziału w finale konkursu.
8.  Finał (bez dogrywki) odbędzie się 17 maja 2018 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu.
9.  Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z 40 zadań zamkniętych i otwartych (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur.
10. W tym roku uczniowie klas 4-6 i 7-8 otrzymują inne testy, których treść jest związana z listą lektur dla odpowiedniej kategorii wiekowej. Czas pracy: 45 minut.
11.  Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) po 23.05.2018r.

IV. LEKTURY
Dla klas 4-6
1. Bahdaj Adam Podróż za jeden uśmiech
2. Maleszka Andrzej Magiczne drzewo cz.6 - Cień smoka
3. Szczygielski Marcin Teatr niewidzialnych dzieci
4. Bąkiewicz Grażyna Mówcie mi Bezprym
5. Kasdepke Grzegorz, Kosmowska Barbara Wielki wybuch czyli K kontra K
6. Flanagan John Drużyna cz.4- Niewolnicy z Socorro
7. Mankell Henning Pies, który biegł ku gwieździe
8. Mull Brandon Baśniobór cz.2- Gwiazda Wieczorna wschodzi
9. Paver Michelle Kroniki Pradawnego Mroku cz.2- Wędrujący duch
10. Ohlsson Kristina Szklane dzieci
 Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, proszeni są o zapisanie się               w bibliotece szkolnej.
W imieniu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu przesyłam do uczniów Państwa szkoły  zaproszenie do udziału   w zorganizowanym przez nas konkursie, pt. Wielcy Polacy.
Celem uczestników Konkursu jest stworzenie autorskiej pracy plastycznej w temacie Wielcy Polacy. Praca konkursowa musi być poświęcona Wielkim Polakom tj. osobom narodowości polskiej, którzy w istotny sposób przyczynili się np. do: odzyskania niepodległości, bądź rozwoju  literatury,  nauki,  sztuki  czy  muzyki,   albo  w  inny sposób poświęcili swój talent dla dobra ludzkości.

Prace konkursowe prosimy wysyłać bądź dostarczać na adres Plac Biskupa Nankiera 17, 50-140 Wrocław do dnia 9 listopada br.Komisja konkursowa wybierze 3 zwycięzców dla których ufundowane zostały atrakcyjne nagrody!
Regulamin konkursu przesyłam w załączniku.

Szczegóły znajdą też Państwo na naszej stronie internetowej:
http://rodm-wroclaw.pl/Aktualnosci?id=173