wtorek, 19 marca 2019

Dni Otwarte


Dni Otwarte
 14.03.2019 r. został zorganizowany Dzień Otwarty w naszej szkole.
W bibliotece szkolnej przygotowano wystawkę książek, plakaty reklamujące czytanie, zagadki, labirynty, kolorowanki od kropki do kropki oraz prezentację „Z życia biblioteki”. Do pomocy przy Dniu Otwartym w bibliotece zgłosili się uczniowie            z klasy 4m i 5d. Oprowadzali gości po wypożyczalni i czytelni. Największym zainteresowaniem cieszyła się czytelnia, w której dzieci chętnie brały udział w różnych działaniach.  
 W tym dniu we wszystkich klasach wiele się działo. Rodzice z dziećmi mogli uczestniczyć w koncercie  oraz pokazach tanecznych. 

sobota, 9 marca 2019


             Dzień Kobiet kończymy tak...
i życzymy zaczytanego weekendu!

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst i w budynku Obraz może zawierać: tekst

                                 A że Pan Bóg ją stworzył,
                                 a szatan opętał,
                                 Jest więc odtąd na wieki
                                 i grzeszna, i święta,
                                Zdradliwa i wierna,
                                i dobra i zła,
                                I rozkosz i rozpacz,
                                i uśmiech i łza,
                                I gołąb i żmija,
                                i piołun i miód,
                                I anioł i demon,
                                i upiór i cud
                                I szczyt nad chmurami,
                                i przepaść bez dna,
                                Początek i koniec
                                -kobieta, acha!
               Julian Tuwim

sobota, 2 marca 2019

Biblioteka szkolna ogłasza
Konkurs plastyczny dla klas I i II
„Moja ulubiona baśń Andersena”

Cel konkursu:
- Zachęcenie dzieci i rodziców do wspólnego czytania
- Kształtowanie wrażliwości moralnej, estetycznej i poznawczej przez kontakt               z literaturą.
- Promowanie pozytywnych wzorców zachowań.
- Doskonalenie techniki czytania.
  
 Prace należy wykonać na A-4, w  dowolnej technice do 15.04.2019r. 

  Prace przynosimy do Wychowawcy lub do biblioteki. 

  Z tyłu pracy piszemy imię, nazwisko i klasę


Wypożycz baśnie Andersena!!!

Konkurs 

Konkurs  plastyczny dla uczniów klas IV – VI pt. „ Okładka na, którą warto przeczytać"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI
 „Okładka na książkę, którą warto przeczytać”
1. Cele konkursu:
·        rozwijanie zainteresowań literaturą
·        rozwijanie zdolności manualnych
·        rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród uczniów

2    2.  Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy  IV - VI

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie frontowej strony okładki ulubionej książki
·        Ważna jest pomysłowość, własna inwencja, staranność wykonania pracy, nie należy przerysowywać okładki z istniejących książek. Kopie nie będą brane pod uwagę.
·        Projekt powinien zawierać tytuł książki, imię i nazwisko autora książki oraz ilustrację  graficzną nawiązującą do książki.
·        Format pracy – A3
·        Uczestnicy wykonają prace samodzielnie na lekcji plastyki  i w domu
·        Termin wykonania pracy – marzec
·        Prace zostają  przekazane nauczycielowi plastyki.
·        Z prac uczniów będzie utworzona wystawa w szkole i Bibliotece Publicznej nr 32

4. Ocena uczestników konkursu: Komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel bibliotekarz,  nauczyciel plastyki oraz nauczyciel języka polskiego lub inny nauczyciel.  
Praca będzie oceniania wg następujących kryteriów:
·        pomysłowość
·        staranność
·        ogólny wyraz artystyczny                                                                                                                  jakość napisanych elementów składających się na zawartość okładki

Z każdego poziomu klas zostaną wybrane trzy najlepsze prace. Werdykt zostanie ogłoszony 29.03.2019r.

5. Nagrody dla laureatów: 
Laureaci konkursu I, II i III miejsce otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

                       Organizatorzy konkursu: p. Ewa Stawińska  - biblioteka szkolna
                                                                      p. Magda Nowak   - nauczyciel plastyki                     

 Zał. 1 Wyrażam zgodę na umieszczenie pracy konkursowej mojego dziecka……………………………………………………………………………. na wystawie w Bibliotece Miejskiej nr 32 przy ul. 8 Maja 26 we Wrocławiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Podpis opiekuna  prawnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ……………………………………………………… 

Zajęcia biblioteczne 4c i historia

Aktywne zajęcia w klasie piłkarskiej
Szukam, czytam i poznaję historię od Mieszka I do Jagiellonów. Takie zadnie mieli uczniowie w klasie 4c. Był to czas intensywnej pracy i zdobywania umiejętności poszukiwania najważniejszych informacji o różnych władcach. Na koniec powstały pisenmne prace, które można bylo zaprezentować swoim kolegom. 

Ciekawe, czy Mieszko I biegał za piłką?

Chyba jednak bardziej za Dobrawą :)
 

wtorek, 19 lutego 2019

Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej

Klasa 4m uczestniczyła w Bibliotece Pedagogicznej w warsztatach komputerowych "Komiks w szkole". Uczniowie zapoznali się                      z podstawowymi informacjami na temat komiksu. Następnie sami przystapili do jego tworzenia w programie Toondoo.  Dzieciom bardzo podobały się zajęcia i chętnie jeszcze tam wrócą.                    


poniedziałek, 18 lutego 2019

Teatrzyk Kamishibai

Ostatnio w bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia czytelnicze                       z Teatrzykiem Kamishibai prowadzone przez panie bibliotekarki             z Biblioteki Pedagogicznej. Dzieci klasy drugiej i pierwszej mogły poznać opowiadania przedstawiane za pomocą ilustracji i czytanego tekstu. Dowiedziały się jak ważny jest świat przyrody i szacunek do niego oraz dobre emocje i życzliwość wobec innych. 
Pod koniec same tworzyły ilustracje, które nawiązywały do opowiadania albo wymyślały zakończenie. 
Mamy nadzieję, że to jest początek nowej przygody z Kamishibai              i dobrej zabawy w tworzeniu nowych opowiadań.

wtorek, 12 lutego 2019

Święty Walenty 14 luty

Podobny obraz

Wszystkim wiernym czytelnikom i przyjaciołom biblioteki oraz tym wszystkim, którzy twórczo spędzają czas w bibliotece składam życzenia dobrego dnia i radości z odkrywania świata poprzez dobrą literaturę, przyjaźń z innymi.

Zajęcia z 5d

Uczniowie na zastępstwie.
Nagle, natychmiast, niespodziewanie 5d pojawiła się w szkolnej bibliotece. I Nagle, natychmist, niespodziewanie pojawiło sie przed nimi nowe zadanie. Przeczytajcie informacje o jakimś zwierzątku, zaprezentujcie swoją wiedzę i podzielcie się z nią z innymi.
Uczniowie przez dwa dni następne przychodzili wspominając zajęcia.
A oto książki i dużo nowości z naszej biblioteki, na podstawie których uczniowie zdobywali swoją wiedzę.

 


niedziela, 20 stycznia 2019

Dzień Babci Dzień Dziadka

  Na kolejnych zajęciach bibliotecznych w klasie 1a dzieci słuchały opowieści "Babcia na jabłoni" Maria Lobe.
Dzieci także opowiadały dlaczego kochają swoje Babcie i swoich Dziadków.
Z okazji ich święta namalowały serca. 


Podobny obraz
   

niedziela, 6 stycznia 2019

Podaruj prezent na Święta


Dziękuję wszystkim uczniom i rodzicom, którzy tak wspaniale zaangażowali się w tą akcję.