wtorek, 17 listopada 2020

Współpraca z Radą Rodziców

Podsumowanie i podziękowanie za rok ubiegły 2019/2020

Podziękowania dla Rady Rodziców czyli dla wszystkich rodziców.

Biblioteka szkolna pragnie podziękować Radzie Rodziców za wsparcie i ufundowanie nagród oraz potrzebnych rzeczy dla biblioteki szkolnej.

Także dzięki tym środkom możliwe było zakupienie lektur i innych książek, które są ważnym uzupełnieniem księgozbioru bibliotecznego.

Oczywiście prosimy o dalszą współpracę i wsparcie dla podejmowanych działań przez bibliotekę szkolną.

Nagrody za konkursy dały dzieciom wiele radości i pozwoliły zaakcentować, że ich trud  i kreatywność są zawsze doceniane.