sobota, 10 listopada 2018

100 lecie


100-lecie Odzyskania Niepodległości 


"Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej."
- Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński

        "Marsz dla Ciebie Polsko!"
  "Bez wartości, bez cnót, bez wysiłku,                                                             marsz życia jest pustką i nijakim tchnieniem, 
 jak cień i ułuda, które przemijają niby na jawie,                                                 a   bez woli trwania, wiecznego zakłamania".      
 Marsz walki o prawdę, o wielką sprawę,                                                                 nie byle jak,  a naprawdę, na serio,                                                                     by wygrać ten bój i nie żałować swej pracy,                                   zachwytu, serca otwartego, umysłu jasnego                                                       dla Polski i świata,                                                                                                           o to warto się   starać i troszczyć,                                                                             by żyć w promieniach miłości,                                                                                 a nie w utkanej szarości i sztucznej radości".
                               (a-dama)


czwartek, 1 listopada 2018Nie wszyscy święci dobrze zaczęli,ale wszyscy dobrze skończyli.

(Św. Proboszcz z Ars)

Przygotowania w bibliotece do 100- lecia Odzyskania Niepodległości


zajęcia biblioteczne "Wielcy Polacy" z różnymi klasami